Politica de Confidențialitate


INFORMAȚII DESPRE CONFIDENȚIALITATE
conform art. 13, D.Leg. 196/2003 – Cod în materie de protecția datelor personale (Codul confidențialității)

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ACESTUI SITE
www.hotelhomorod.ro este un site/o platformă care îi oferă utilizatorului informații, oferte referitoare la șederea în structura sa.

Această pagină publicată la adresa https://www.hotelhomorod.ro/privacy-policy/reprezintă “Politica de confidențialitate” a acestui site și are scopul de a furniza informații despre cum sunt prelucrate datele personale ale utilizatorilor care interacționează cu acest site web, care beneficiază de serviciile date de acesta utilizatorului, cât și de a furniza informarea impusă de art. 13, D.Lgs. 196/2003.

“HOTEL HOMORD’” societate titulară a site-ului web tratează datele personale cu respectarea Codului Confidențialității și cu respectarea îndrumărilor oferite de Autoritatea Garantă pentru protejarea datelor personale

Prezenta informație este dată doar pentru acest site și nu şi pentru alte site-uri web posibil consultate de utilizator prin link-uri prezente în paginile web ale acestui site.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

1) Date de navigare
Sistemele informatice și procedurile software destinate funcționării acestui website obțin, în cursul funcționării normale, unele date personale ale căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.
Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți să permită identificarea utilizatorilor.
În această categorie de date intră adresele de IP sau numele de domenii ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adresele cu denumirea URI (Uniform Resurce Identifier) ale resurselor cerute, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului dat de server (finalizare, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate doar în scopul obținerii de informații statistice anonime despre utilizarea site-ului pentru a controla funcționarea corectă și sunt șterse imediat după elaborare. Datele ar putea fi utilizate pentru constatarea responsabilității în caz de daune ale site-ului: cu excepția acestei eventualități, în prezent datele despre contactele web nu sunt păstrate mai mult de șapte zile.<br />

2) Datele furnizate voluntar de către utilizator.
Adresele de poștă electronică și informațiile conținute în mesajele posibil trimise sunt date personale.
Trimiterea facultativă și voluntară de corespondență electronică la adresele indicate pe acest site sau comunicarea propriilor date personale prin formulare, telefon sau prin fax duce la dobândirea ulterioară a adresei emitentului cât și a eventualelor date personale furnizate.
Aceste date vor fi utilizate exclusiv pentru a răspunde cererilor utilizatorului și /sau pentru a furniza acestuia bunul / serviciul cerut.<br />

3) Cookie-uri
Un cookie este un fișier cu date de mici dimensiuni care este transferat pe dispozitivul utilizatorului care accesează acest site pentru a păstra anumite informații.
Acest site folosește exclusiv cookie-uri tehnice cum ar fi cookie-uri de navigare sau de sesiune, cu scopul de a garanta navigarea și utilizarea normală a site-ului web (permițând, de exemplu, să se realizeze o achiziție sau să se autentifice pentru a accesa zone rezervate); cookie-uri analytics, utilizate cu scopul de a colecta informații, în formă compactă despre numărul de utilizatori și despre cum vizitează acesta site-ul; cookie-uri funcționale cu scopul de a permite utilizatorului să navigheze în funcţie de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selecționate pentru achiziţie) și pentru îmbunătățirea serviciului dat acestuia.
Aceste cookie-uri sunt utilizate în scopurile indicate mai sus și nu permit identificarea personală a utilizatorilor.
Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, dar utilizatorul poate să modifice setările propriului browser pentru a refuza primirea de cookie-uri.
În acest scop se recomandă utilizatorului să consulte ghidul prezent în secțiunea Ajutor din bara de instrumente a browserului.
Dacă decide să refuze cookie-urile, utilizatorul ar putea fi împiedicat să se înregistreze, să efectueze personalizări sau să utilizeze anumite funcții interactive ale site-ului.<br />

TITULARUL RESPONSABIL CU PRELUCRAREA
Aici date firma a fost numită Resonsabil cu Prelucrarea în ceea ce privește întreținerea tehnică a site-ului.

MODALITATEA ȘI LOCUL DE PRELUCRARE A DATELOR
Prelucrările legate de serviciile web ale acestui site au loc pe serverele ……
Operațiunile de prelucrare a datelor personale sunt efectuate de către personalul angajat al societății titulare a prelucrării, numit în mod adecvat delegat cu prelucrarea și sub controlul și conducerea acesteia.
Operațiunile de prelucrare a datelor personale vor fi de asemenea efectuate de către personalul angajat al societății responsabile cu prelucrarea, numit în mod adecvat delegat cu prelucrarea și sub controlul și conducerea acesteia.
Nicio informaţie personală nu va fi comunicată unor terți sau transmisă altfel decât în formă anonimă și compactă.

OPȚIUNEA DE A ACORDA DATELE
Pe lângă cele specificate pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale pentru a solicita trimiterea newsletters, materiale informative sau alte comunicări și pentru a primi bunul/serviciul.
Neacordarea acestora poate să ducă la imposibilitatea de a naviga corect pe site, de a beneficia de serviciul / bunul cerut și de a primi răspuns la cererile trimise.

DREPTURILE SOLICITANTULUI
Solicitantul are dreptul de a obține indicarea:
a) originii datelor personale.
b) scopurilor și modalităților prelucrării;
c) logicii aplicate în caz de prelucrare efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) datelor de identificare a titularului, a responsabililor și reprezentantului desemnat conform articolului 5 aliniatul 2;
e) subiecților sau a categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate sau care le pot afla în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul Statului, de responsabili sau delegați.
Solicitantul are dreptul de a obține:
a) actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, completarea datelor;
b) ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor pentru care nu este necesară păstrarea cu referire la scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
c) certificarea că operațiunile de la literele a) și b) au fost aduse la cunoștința, chiar și în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora datele le-au fost comunicate sau difuzate, exceptând cazul în care acest lucru se demonstrează a fi imposibil sau duce la o utilizare a mijloacelor clar disproporționate față de dreptul păstrat.
Solicitantul are dreptul de a se opune în totalitate sau parțial:
a) pentru motivele legitime prelucrării datelor personale care îl privesc, deși pertinente scopului prelucrării;
b) prelucrării datelor personale care îl privesc cu scopul trimiterii de material publicitar sau de vânzare directă sau pentru îndeplinirea cercetărilor de piață sau de comunicare comercială.
Conform articolelor 8 și 9 Codul confidențialității, solicitantul poate să își exercite drepturile indicate mai sus prin cerere adresată fără formalități titularului sau responsabilului cu prelucrarea, și chiar şi printr-un delegat.
Astfel, vă rugăm să adresați cererile către HOTEL HOMOROD, str. 1 Mai nr. 2A, Eforie Nord, Constanta, email: rezervari@hotelhomorod.ro

Prezenta informare cu privire la confidențialitate se poate consulta în formă automată de pe mai multe browsere recente care implementează standardul P3P (Platform for Privacy Preferences Project”) propus de World Wide Web Consortium ( www.w3c.org).

Vor fi făcute toate eforturile pentru a face cât mai interoperabile cu putință funcțiile acestui site cu mecanismele de control automat al confidențialității disponibile la unele produse utilizate de către utilizatori.

Considerând că starea de perfecționare a mecanismelor automate de control nu le face în prezent scutite de erori si disfuncții, se precizează că prezentul document, publicat la adresa https://hotelhomorod.ro/politica-de-confidentialitate/ constituie ”Politica de confidențialitate” a acestui site va fi supus actualizărilor (rămân consultabile diferitele versiuni accesabile la aceeași adresă).”

1) Date de navigare
Sistemele informatice și procedurile software destinate funcționării acestui website obțin, în cursul funcționării normale, unele date personale ale căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.
Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți să permită identificarea utilizatorilor.
În această categorie de date intră adresele de IP sau numele de domenii ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adresele cu denumirea URI (Uniform Resurce Identifier) ale resurselor cerute, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului dat de server (finalizare, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate doar în scopul obținerii de informații statistice anonime despre utilizarea site-ului pentru a controla funcționarea corectă și sunt șterse imediat după elaborare. Datele ar putea fi utilizate pentru constatarea responsabilității în caz de daune ale site-ului: cu excepția acestei eventualități, în prezent datele despre contactele web nu sunt păstrate mai mult de șapte zile.

2) Datele furnizate voluntar de către utilizator.
Adresele de poștă electronică și informațiile conținute în mesajele posibil trimise sunt date personale.
Trimiterea facultativă și voluntară de corespondență electronică la adresele indicate pe acest site sau comunicarea propriilor date personale prin formulare, telefon sau prin fax duce la dobândirea ulterioară a adresei emitentului cât și a eventualelor date personale furnizate.
Aceste date vor fi utilizate exclusiv pentru a răspunde cererilor utilizatorului și /sau pentru a furniza acestuia bunul / serviciul cerut.

3) Cookie-uri
Un cookie este un fișier cu date de mici dimensiuni care este transferat pe dispozitivul utilizatorului care accesează acest site pentru a păstra anumite informații.
Acest site folosește exclusiv cookie-uri tehnice cum ar fi cookie-uri de navigare sau de sesiune, cu scopul de a garanta navigarea și utilizarea normală a site-ului web (permițând, de exemplu, să se realizeze o achiziție sau să se autentifice pentru a accesa zone rezervate); cookie-uri analytics, utilizate cu scopul de a colecta informații, în formă compactă despre numărul de utilizatori și despre cum vizitează acesta site-ul; cookie-uri funcționale cu scopul de a permite utilizatorului să navigheze în funcţie de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selecționate pentru achiziţie) și pentru îmbunătățirea serviciului dat acestuia.
Aceste cookie-uri sunt utilizate în scopurile indicate mai sus și nu permit identificarea personală a utilizatorilor.
Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, dar utilizatorul poate să modifice setările propriului browser pentru a refuza primirea de cookie-uri.
În acest scop se recomandă utilizatorului să consulte ghidul prezent în secțiunea Ajutor din bara de instrumente a browserului.
Dacă decide să refuze cookie-urile, utilizatorul ar putea fi împiedicat să se înregistreze, să efectueze personalizări sau să utilizeze anumite funcții interactive ale site-ului.

TITULARUL RESPONSABIL CU PRELUCRAREA
Aici date firma a fost numită Resonsabil cu Prelucrarea în ceea ce privește întreținerea tehnică a site-ului.

MODALITATEA ȘI LOCUL DE PRELUCRARE A DATELOR
Prelucrările legate de serviciile web ale acestui site au loc pe serverele ……
Operațiunile de prelucrare a datelor personale sunt efectuate de către personalul angajat al societății titulare a prelucrării, numit în mod adecvat delegat cu prelucrarea și sub controlul și conducerea acesteia.
Operațiunile de prelucrare a datelor personale vor fi de asemenea efectuate de către personalul angajat al societății responsabile cu prelucrarea, numit în mod adecvat delegat cu prelucrarea și sub controlul și conducerea acesteia.
Nicio informaţie personală nu va fi comunicată unor terți sau transmisă altfel decât în formă anonimă și compactă.

OPȚIUNEA DE A ACORDA DATELE
Pe lângă cele specificate pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale pentru a solicita trimiterea newsletters, materiale informative sau alte comunicări și pentru a primi bunul/serviciul.
Neacordarea acestora poate să ducă la imposibilitatea de a naviga corect pe site, de a beneficia de serviciul / bunul cerut și de a primi răspuns la cererile trimise.

DREPTURILE SOLICITANTULUI
Solicitantul are dreptul de a obține indicarea:
a) originii datelor personale.
b) scopurilor și modalităților prelucrării;
c) logicii aplicate în caz de prelucrare efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) datelor de identificare a titularului, a responsabililor și reprezentantului desemnat conform articolului 5 aliniatul 2;
e) subiecților sau a categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate sau care le pot afla în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul Statului, de responsabili sau delegați.
Solicitantul are dreptul de a obține:
a) actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, completarea datelor;
b) ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor pentru care nu este necesară păstrarea cu referire la scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
c) certificarea că operațiunile de la literele a) și b) au fost aduse la cunoștința, chiar și în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora datele le-au fost comunicate sau difuzate, exceptând cazul în care acest lucru se demonstrează a fi imposibil sau duce la o utilizare a mijloacelor clar disproporționate față de dreptul păstrat.
Solicitantul are dreptul de a se opune în totalitate sau parțial:
a) pentru motivele legitime prelucrării datelor personale care îl privesc, deși pertinente scopului prelucrării;
b) prelucrării datelor personale care îl privesc cu scopul trimiterii de material publicitar sau de vânzare directă sau pentru îndeplinirea cercetărilor de piață sau de comunicare comercială.

Conform articolelor 8 și 9 Codul confidențialității, solicitantul poate să își exercite drepturile indicate mai sus prin cerere adresată fără formalități titularului sau responsabilului cu prelucrarea, și chiar şi printr-un delegat.

Astfel, vă rugăm să adresați cererile către HOTEL HOMOROD, str. 1 Mai nr. 2A, Eforie Nord, Constanta, email: rezervari@hotelhomorod.ro

Prezenta informare cu privire la confidențialitate se poate consulta în formă automată de pe mai multe browsere recente care implementează standardul P3P (Platform for Privacy Preferences Project”) propus de World Wide Web Consortium ( www.w3c.org).

Vor fi făcute toate eforturile pentru a face cât mai interoperabile cu putință funcțiile acestui site cu mecanismele de control automat al confidențialității disponibile la unele produse utilizate de către utilizatori.
Considerând că starea de perfecționare a mecanismelor automate de control nu le face în prezent scutite de erori si disfuncții, se precizează că prezentul document, publicat la adresa https://hotelhomorod.ro/politica-de-confidentialitate/ constituie ”Politica de confidențialitate” a acestui site va fi supus actualizărilor (rămân consultabile diferitele versiuni accesabile la aceeași adresă).”